دکتر عباس علوی راد عضو هیئت علمی دانشگاه  نوشت: جدیدترین آمار منتشر شده بانک مرکزی نشان می دهد مانده سپرده یزدی ها نزد بانک های استان کاهش معناداری داشته است. مانده سپرده یزدی ها در بانک های استان در فروردین ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۷۶ میلیارد تومان کاهش یافته است (رشد منفی […]

دکتر عباس علوی راد عضو هیئت علمی دانشگاه  نوشت: جدیدترین آمار منتشر شده بانک مرکزی نشان می دهد مانده سپرده یزدی ها نزد بانک های استان کاهش معناداری داشته است.

مانده سپرده یزدی ها در بانک های استان در فروردین ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۷۶ میلیارد تومان کاهش یافته است (رشد منفی ۱/۲ درصدی)

این اقتصاددان ادامه می دهد: از ۳۱ استان کشور ۱۵ استان با کاهش مانده سپرده ها مواجه بوده اند که استان یزد در میان این ۱۵ استان با رشد منفی ۱/۲ درصد پس از استان زنجان بیشترین کاهش را داشته است.

وی افزود: این در حالی است که مانده سپرده ها در سیستم بانکی در کل کشور ۲/۲ درصد یعنی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

با با بیان اینکه  به نظر می رسد تحلیل این ماجرا در سال جهش تولید با اهمیت خواهد بود، پیشنهاد داد: تیم اقتصادی دولت در استان موضوع را بررسی کنند.