به گزارش صبح ساباط، رضا یادگاری اظهار داشت: امکان ویرایش اطلاعات از روز چهارشنبه ۴ تیرماه تا روز شنبه ۱۴ تیرماه برای تمامی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن (مرحله اول، مرحله دوم و ثبت نام پیامکی) که استعلامات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در وضعیت در انتظار بررسی قرار دارند ایجاد شده است.   […]

به گزارش صبح ساباط، رضا یادگاری اظهار داشت: امکان ویرایش اطلاعات از روز چهارشنبه ۴ تیرماه تا روز شنبه ۱۴ تیرماه برای تمامی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن (مرحله اول، مرحله دوم و ثبت نام پیامکی) که استعلامات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در وضعیت در انتظار بررسی قرار دارند ایجاد شده است.

 

وی افزود: این دسته از متقاضیان با مراجعه به بخش مشاهده درخواست متقاضی در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

 

مدیرکل راه و شهرسازی استان تأکید کرد: ویرایش اطلاعات سایر متقاضیان که استعلامات آن‌ها مورد بررسی قرار نگرفته به مرور انجام شده و نگرانی از این ناحیه متوجه ثبت‌نام کنندگان طرح اقدام ملی مسکن وجود ندارد.

 

یادگاری خاطرنشان ساخت: متقاضیانی که در حال حاضر در وضعیت رد درخواست قرار گرفته‌اند صرفا تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۳ تیرماه فرصت دارند با مراجعه به بخش مشاهد درخواست متقاضی در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir اعتراض خود را ثبت کنند.

منبع: خبرگزاری صداوسیما