به گزارش صبح ساباط، ابراهیم سلمانی با بیان اینکه از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون ۱۷۴۷ نفر مبتلا قطعی به کرونا در یزد شناسایی و بستری شدند، گفت: از این تعداد و بر اساس کد ملی، فقط ۶۶ نفر غیربومی بودند که ۳٫۷ درصد کل بیماران کرونایی در یزد را شامل می‌شود. مدیر روابط عمومی […]

به گزارش صبح ساباط، ابراهیم سلمانی با بیان اینکه از ابتدای اسفندماه سال گذشته تاکنون ۱۷۴۷ نفر مبتلا قطعی به کرونا در یزد شناسایی و بستری شدند، گفت: از این تعداد و بر اساس کد ملی، فقط ۶۶ نفر غیربومی بودند که ۳٫۷ درصد کل بیماران کرونایی در یزد را شامل می‌شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد افزود: برخی از این ۶۶ نفر ممکن است که مقیم یزد باشند ولی کد ملی خارج از استان یزد دارند و ما نیز کد ملی برایمان مهم است.

وی اضافه کرد: اگر کسی از مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی در سطح استان یزد غیربومی باشند، طبق مسائل اخلاقی، دینی و خارج از بحث ملیت و مذهب ما به وظیفه خود عمل خواهیم کرد.

سلمانی با اشاره به افراد مراجعه‌کننده به کلینیک‌ها و مطب‌های خصوصی در سطح استان یزد، گفت: ۱۸ درصد کل بستری بیمارستان‌های استان یزد که شامل بیماری‌های مختلف می‌شود را افراد غیربومی اختصاص می‌دهند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ادامه داد: اغلب افراد غیربومی که در بیمارستان‌های استان بستری هستند، یا ارتباط کاری با صنعت استان دارند، یا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با یزدی‌ها در ارتباط هستند و لزوم بیمار نیستند.

وی عنوان کرد: افرادی که به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می‌کنند، حتماً غربالگری و طب سنجی می‌شوند و اگر مشکل نداشتند ادامه مراحل بعدی درمان بیماری خود را طی خواهند کرد ولی اگر مشکلی داشتند به مراکز پذیرش بیماران کرونایی معرفی می شوند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تاکید بر اینکه استفاده از ماسک در تمام مراکز درمانی و بهداشتی الزامی است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استفاده از ماسک ۸۵ درصد از انتقال کرونا جلوگیری می‌کند، حتماً باید موردتوجه مردم قرار گیرد تا از انتشار این بیماری جلوگیری شود.

سلمانی در پایان با اشاره به بیماران بستری در بیمارستان‌های استان یزد، گفت: در حال حاضر ۱۴۹ نفر بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان یزد بستری هستند.

منبع: یزد رسا