به گزارش صبح ساباط؛ یک دستگاه سمند صبح روز شنبه هفتم تیرماه در جاده خضراباد به دلایل نامعلومی از مسیر خارج و واژگون شد. بر اساس این گزارش راننده خودرو که از ناحیه سر و صورت دچاز آسیب شده بود توسط آتشنشانان ایستگاه ۴ و ۸ به بیرون از خودرو منتقل و توسط عوامل اورژانس […]

به گزارش صبح ساباط؛ یک دستگاه سمند صبح روز شنبه هفتم تیرماه در جاده خضراباد به دلایل نامعلومی از مسیر خارج و واژگون شد.

بر اساس این گزارش راننده خودرو که از ناحیه سر و صورت دچاز آسیب شده بود توسط آتشنشانان ایستگاه ۴ و ۸ به بیرون از خودرو منتقل و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد.