صبح ساباط ؛ ناصر خیرخواه: طی یک ماه اخیر؛ پرونده‌های متعدد اختلاس و فساد و تبانی مالی توسط قوه قضائیه گشوده شده و برخی از آنها با صدور حکم مختومه و تعدادی از آنها در حال سیر روند قانونی هستند؛ اما آنچه مسلم است؛ اینکه فساد در تمام فرآیندهای اقتصادی رسوخ کرده است. کافیست شما […]

صبح ساباط ؛ ناصر خیرخواه: طی یک ماه اخیر؛ پرونده‌های متعدد اختلاس و فساد و تبانی مالی توسط قوه قضائیه گشوده شده و برخی از آنها با صدور حکم مختومه و تعدادی از آنها در حال سیر روند قانونی هستند؛ اما آنچه مسلم است؛ اینکه فساد در تمام فرآیندهای اقتصادی رسوخ کرده است.

کافیست شما صادقانه به هر بخشی سر بزنید، یا به توصیه حضرت امیر یا علم مدیریت، بهترین بازرسان عالم صادق بااخلاق را بفرستید؛ خواهد گفت: بدون رشوه و سفارش و رانت ، نمیتوانی مثل یک “شهروند صاحب حق” کاری را درست در این کشور پیش ببری.!

قرن حاضر ما ایرانیان در حال تمام شدن است و ۱۰۰ سال از عمر ایران و ایرانیان می گذرد؛ گذشته از مخاصمات ناشی از جابازکردنِ قدرت بحق ایران در جهان، خطاهای نابخردانه زمامداران، در تاریخ نه فراموش خواهد شد و نه بخشیده.

مایلم توجه مخاطبان عزیز را به مرور سخنان رهبری درباره لزوم توجه به کارکرد ساختارهای موجود کشور و ارزیابی علمی و درست از هریک جلب کنم که در ۱۰ سال گذشته بارها طرح شده و دربند اول گام دوم انقلاب اسلامی بعنوان اساس همه اقدامات ۶ بند دیگر، توجه و اقدام همگان بر اساس علم و پژوهش را توصیه و خواستار شده اند.

آنچه از فساد و “فعالیت ساختارمند فاسدان در سیستم های اجرایی” می‌دانیم با عملیات و سازوکارهای انضباطی و نظارتی و حقوقی کارآمد فاصله دارد چون مجلس قوی و ناظر به معنای واقعی در هیچ حوزه‌ای نبوده.

عمده جهت گیری مجالس بعد از انقلاب اسلامی، قانونگذاری حجیم و کند کننده امور کشور بوده است.

هیچ کس نمایندگان تازه وارد به یک دوره ۴ ساله را مقید و آگاه به مسئولیت ۵۰ درصد نظارتی او و همکارانش نکرده است و حاصل کار کشوری شده که برای حیات خود تقلا می کند!

حوزه‌های ساختمان و املاک، طلا، سکه، پتروشیمی ها، فعالیتهای تولیدی و خدماتی و پیمانکاری، بودجه های تخصیصی و تطبیق با اهداف برنامه های توسعه و… دست کمی از حوزه خودرو ندارند و این الزامات تازه حقوقی و نظارتی قدرتمندی را می‌طلبد.
به ویژه کشور به یک ویرایش سازمان یافته ساختاری در انتخاب‌ها و انتصابات مدیریتی و کارشناسی و مشاوره ای در تمام سطوح و بدون ملاحظه نیاز دارد؛ چرا که تمام این تخلفات و سوء استفاده‌های همه جانبه و خسارت بار به حیثیت ملی، فرهنگی و دینی کشور، مسببین و عوامل متعددی دارد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم؛ مستقر و لانه کرده‌ی در دستگاه های کشور دارد.

این موارد به اراده و توکل و کار پیوسته تمام مجلس یازدهم دارد.

انشاالله
ناصر خیرخواه
۹۹-۰۳-۰۳