به گزارش صبح ساباط، سید بهروز موسوی در نشست کارگروه طرح ساماندهی مهاجرین غیربومی گفت : مدیریت و ساماندهی مهاجرین غیربومی، مساله‌ای است که باید در راستای حفظ و ارتقاء امنیت اجتماعی، انسجام فرهنگی و ترویج اخلاق و رفتار شهروندی مورد توجه قرار داد. وی میزان جمعیت، ترکیب جمعیت، شناسایی افراد دارای سوء پیشینه و […]

به گزارش صبح ساباط، سید بهروز موسوی در نشست کارگروه طرح ساماندهی مهاجرین غیربومی گفت : مدیریت و ساماندهی مهاجرین غیربومی، مساله‌ای است که باید در راستای حفظ و ارتقاء امنیت اجتماعی، انسجام فرهنگی و ترویج اخلاق و رفتار شهروندی مورد توجه قرار داد.
وی میزان جمعیت، ترکیب جمعیت، شناسایی افراد دارای سوء پیشینه و رصد کردن ورودی و خروجی مهاجرین غیربومی را از مهمترین شاخص‌های فعالیت سامانه اطلاعاتی مهاجرین غیربومی در شهرستان میبد عنوان کرد.
معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد افزود: کارگروه ساماندهی مهاجرین باید نسبت به بروز رسانی این سامانه اقدام کند.
وی تأکید کرد: با رصد و بروزرسانی سامانه مهاجرین می‌توان آسیب و معصلات فرهنگی و اجتماعی در شهرستان میبد به حداقل رساند.
منبع: خبرگزاری صداوسیما