به گزارش صبح ساباط، سید جمال سجادی پور روز سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از این طرح‌ها در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این طرح‌ها در بخش‌های مختلف آب و خاک، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی ، تولیدات دامی و تولیدات گیاهی است که برای ۲۹۶ نفر اشتغال ایجاد کرده است. وی با اشاره به […]

به گزارش صبح ساباط، سید جمال سجادی پور روز سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از این طرح‌ها در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این طرح‌ها در بخش‌های مختلف آب و خاک، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی ، تولیدات دامی و تولیدات گیاهی است که برای ۲۹۶ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع طرح‌ها ۲۸ طرح در زمینه عمرانی و ۱۸ طرح تولیدی بخش کشاورزی است اظهار داشت: ۲۸ طرح شامل ساخت کانال آبیاری و پوشش انهار،اجرای سیستم نوین آبیاری، لوله گذاری و اجرای شبکه برق مجتمع‌ها را شامل می شود با هزینه ای نزدیک به ۱۹۳ میلیارد ریال از اعتبارات دولتی،۶۲۴ هکتار از اراضی کشاورزی استان را زیر پوشش قرار داده و ۱۳۵ خانوار از آن بهره مند خواهند شد.

سجادی‌پور طرح‌های‌تولیدی را شامل ۶ طرح در زمینه تولیدات دامی با سرمایه ای معادل۱۰۱.۵ میلیارد ریال، ۴ طرح در زمینه تولیدات گیاهی با سرمایه‌ای معادل ۶۸.۴ میلیارد ریال  و هشت طرح در زمینه صنایع تبدیلی با سرمایه ای معادل ۱۴۰.۲ میلیارد بیان کرد.

از ۱۱۴ هزار هکتار اراضی قابل کشت یزد  ۳۳ هزار و ۱۵۱ هکتار ( ۲۹ درصد) زارعی و ۸۱ هزار و ۱۶۴ هکتار ( ۷۱درصد) به کشت محصولات باغی اختصاص دارد.

مجموع اراضی قابل کشت استان ۱۷۰ هزار هکتار است که به دلیل تداوم خشکسالی و تغییر الگوی کشت و کشت گیاهان کم آبخواه هم اکنون ۱۱۴ هزار هکتار آن زیرکشت قرار دارد.

تعداد بهره‌برداران بخش کشاورزی یزد حدود ۷۰ هزار نفر است.

از ۲۱ تا ۲۷ خردادماه هفته جهادکشاورزی نامگذاری شده است.