صبح ساباط به نقل از عصر ایران – “جلیل سبحانی” که هم اکنون به عنوان متهم ردیف ششم پرونده ای به اتهام رشوه ۱۵ میلیون تومانی محاکمه می شود، در پرونده دیگری که به عنوان “جعبه سیاه پتروشیمی ایران” نام برده می شود و او همدستانش متهم است به اخلال اقتصادی به رقم ۶ میلیارد […]

صبح ساباط به نقل از عصر ایران – “جلیل سبحانی” که هم اکنون به عنوان متهم ردیف ششم پرونده ای به اتهام رشوه ۱۵ میلیون تومانی محاکمه می شود، در پرونده دیگری که به عنوان “جعبه سیاه پتروشیمی ایران” نام برده می شود و او همدستانش متهم است به اخلال اقتصادی به رقم ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو.

اگر این پرونده مستقلاً بررسی شود – که می شود – تیتر یک رسانه های کشور می شود و مردم صبح و شام درباره او سخن می گویند و مجازاتش را خواستار می شوند.


برای فهم وسعت فسادی که در قالب اتهام متوجه او و همدستانش شده، کافی است به چند عدد و رقم توجه کنید:
رقم اتهامی، ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است. به قیمت روز، این رقم بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان است. یعنی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از فساد ۳ هزار میلیارد تومانی معروف!

متهم ردیف اول آن پرونده، مه آفرید امیرخسروی در خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد؛ امروز اما در خرداد ۱۳۹۹، با پرونده ای مواجه هستیم که ۴۵ برابر بزرگ تر از پرونده مه آفرید است و متهم اش، در ردیف ششم متهمان نشسته است و کمتر درباره او صحبت می شود.

خوش شانس ترین متهم اقتصادی ایران:
روز گذشته اعلام شد که کل در آمد نفتی ایران در سال گذشته، ۸ میلیارد دلار بوده است و نکته تکان دهنده این است که اگر ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یوروی پرونده سبحانی را به دلار تبدیل کنیم، به عدد تقریبی ۷٫۵ میلیارد دلار می رسیم!
به عبارت دیگر سهم کل ایرانی ها از فروش نفت شان ۸ میلیارد دلار در سال بوده است و در همان حال جلیل سبحانی و همدستانش در پتروشیمی ۷٫۵ میلیارد دلار حیف و میل و اخلال کرده اند! چنین حجمی از فساد بسیار شگفت انگیز و تاسف بار است.

پتروشیمی، یکی از منابع اصلی در آمدی ملت ایران است و وقتی افرادی مانند سبحانی و همدستانش چنین بر این منبع درآمدی چنبره می زنند، معلوم است که مردم را به سمت فقر می برند و خودشان در برج عاج ثروت به ریش مردمی که نان شب ندارند می خندند.

با این اوصاف، چنانچه اتهامات مندرج در کیفرخواست سبحانی به تایید دادگاه برسد، انتظار می رود حکمی در خور علیه وی و همدستانش در پرونده پتروشیمی که در تهی شدن سفره ایرانیان نقش داشته اند صادر شود و الّا سبحانی ها تکثیر می شوند و البته با رقم های درشت تر فسادهای کثیف تر!

توضیحات وکیل سبحانی

در پی انتشار این خبر، وکیل جلیل سبحانی با ارسال نامه زیر، توضیحاتی داد که عیناً منتشر می شود:

جوابیه