به گزارش صبح ساباط؛ کمال دهقانی نماینده سابق شهرستان های تفت و میبد طی صدور حکمی از سوی رئیس جمهور به سمت مدیر کل امور بین الملل دفتر رئیس جمهور منصوب شد. در حکم انتصاب کمال دهقانی فیروزآبادی، آمده است: نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی در حوزه روابط خارجی و امور بین […]

به گزارش صبح ساباط؛ کمال دهقانی نماینده سابق شهرستان های تفت و میبد طی صدور حکمی از سوی رئیس جمهور به سمت مدیر کل امور بین الملل دفتر رئیس جمهور منصوب شد.

در حکم انتصاب کمال دهقانی فیروزآبادی، آمده است: نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی در حوزه روابط خارجی و امور بین الملل به موجب این حکم به سمت «مدیرکل دفتر امور بین الملل» منصوب می شوید.

خاطر نشان میگردد؛ فعالیت دیپلماتیک در وزارت امور خارجه، تجربه مدیریت در شهرداری تهران، مدیریت منطقه آزاد انزلی، معاون سیاسی استانداری فارس و نمایندگی مردم تفت و میبد در مجلس دهم از سوابق دهقانی است.