به گزارش صبح ساباط، زحمتکش گفت: بیمه ۹ هزار و ۵۰۰ کارگر ساختمانی بعد از مشاوره پیگیری شد و این افراد تحت پوشش بیمه کارگری قرار گرفتند. وی افزود: افراد پس از عضو شدن در صنف کارگران ساختمانی باید برای گرفتن کارت مهارت به فنی و حرفه‌ای معرفی وبعد از آن برای بیمه فرد اقدام […]

به گزارش صبح ساباط، زحمتکش گفت: بیمه ۹ هزار و ۵۰۰ کارگر ساختمانی بعد از مشاوره پیگیری شد و این افراد تحت پوشش بیمه کارگری قرار گرفتند.
وی افزود: افراد پس از عضو شدن در صنف کارگران ساختمانی باید برای گرفتن کارت مهارت به فنی و حرفه‌ای معرفی وبعد از آن برای بیمه فرد اقدام می‌شود.
رئیس صنف نقاشان استان یزد خاطرنشان ساخت: سال گذشته، هزار نفر و در سال جاری نیز ۱۹۰ نفر بیمه شدند.
زحمتکش ادامه داد: داوری و حل اختلاف کارگران با کارفرما‌ها، تنظیم قرارداد‌های کاری بین کارگر و کارفرما و مشاوره امور صنفی و حقوقی، پیگیری امور بیمه‌ای و صدور گواهی فعالیت شغلی از جمله خدمات انجمن کارگران ساختمانی است.
هم اکنون ۱۷ هزار کارگر ساختمانی استان یزد در حرفه‌های مختلف دارای کارت مهارت فنی و حرفه‌ای در شاخه شغلی مربوطه هستند.
منبع:خبرگزاری صداوسیما