به گزارش اشکذر خبر به نقل از  روابط عمومی مخابرات منطقه یزد- در ادامه راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت استان به ارائه خدمات تخصصی تلفن ثابت، اولیا رئیس اداره فروش خانگی مخابرات یزد در نشستی جداگانه با مسئولین دفتر پیشخوان دولت شهرستان میبد و خاتم توضیحاتی در خصوص نحوه ارائه خدمات بهتر ورضایتمندی بیشتر مشترکان […]

دفتر پیشخوانبه گزارش اشکذر خبر به نقل از  روابط عمومی مخابرات منطقه یزد- در ادامه راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت استان به ارائه خدمات تخصصی تلفن ثابت، اولیا رئیس اداره فروش خانگی مخابرات یزد در نشستی جداگانه با مسئولین دفتر پیشخوان دولت شهرستان میبد و خاتم توضیحاتی در خصوص نحوه ارائه خدمات بهتر ورضایتمندی بیشتر مشترکان بیان کردو حاضران آموزش های لازم را فراگرفتند.

وی افزود: خدمات اختصاصی تلفن ثابت که پیش از این در اداره مخابرات شهرستان ها صورت می گرفت، از این پس به دفاتر پیشخوان دولت  با درجه بندی در “گرید A” ، محول می گردد.

گفتنی است مشترکان تلفن ثابت شهرستان میبد و خاتم می توانند برای برخورداری از ۱۸ خدمت تلفن ثابت شامل قطع ارتباط، فرایند تخلیه ، فرایند سلب اشتراک مشترکان  بدهکار، امکان سنجی و دایری تلفن های موقت، پیگیری وصول مشترکان بدهکار ، تکمیل فرم های طرح اختصاصی در شهرستان یزد، فرم اعتراض نرسیدن و دیر رسیدن قبض، تغییر مکان مرکز به مرکز، واگذاری تلفن ثابت ، خدمات پس از واگذاری تلفن ثابت(تغییرنام،مکان، قطع و وصل و…) ، صدور قبض المثنی، وصل خطوط مشترکان بدهکار پس از پرداخت بدهی، تکمیل فرم کشف مزاحمت، قطع و وصل سرویس های ویژه، تعویض شماره در سطح شهرستان یزد، فرایند مربوط به سیم کشی های غیرمجاز پس از مجوزهای لازم، اسکن اسناد و مدارک تلفن های واگذاری جدید در سطح استان و خدمات واگذاری و پس از واگذاری softswitch-ftth   به دفتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند.