به گزارش اشکذر خبر، با توجه به نیاز کنترل نهاده های دامی در شهرستان طرح تشدید بازرسی و نظارت بر نهاده های دامی در شهرستان اشکذر از ماه گذشته شروع که هدف از اجرای این طرح توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت، دامپزشکی و جهاد کشاورزی در قالب گشت‌های مشترک از واحدهای دامداری و مرغداری […]

به گزارش اشکذر خبر، با توجه به نیاز کنترل نهاده های دامی در شهرستان طرح تشدید بازرسی و نظارت بر نهاده های دامی در شهرستان اشکذر از ماه گذشته شروع که هدف از اجرای این طرح توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت، دامپزشکی و جهاد کشاورزی در قالب گشت‌های مشترک از واحدهای دامداری و مرغداری مستقر در سطح شهرستان، پایش و کنترل نهاده های دامی یارانه ای (جو، ذرت و سویا) خریداری شده توسط دامداران و مرغداران و نحوه حمل و انبار این نهاده ها می باشد.

روابط عمومی اداره صنعت معدن تجارت اشکذر در این باره افزود: از زمان اجرای این طرح که برای اولین بار در استان و بصورت هفتگی در شهرستان اشکذر شروع شده است؛ از ۲۴ واحد مرغداری و دامداری بازرسی بعمل آمده که ۴ واحد با تخلف عرضه خارج از شبکه سویا شناسایی و پرونده این واحدها برای بررسی، تعیین و اجرای حکم به تعزیرات حکومتی یزد ارسال شده است.
در ضمن براساس آخرین گشت انجام شده در همین هفته ۵ واحد دیگر نیز با همین تخلف ها شناسایی و پرونده آنها جهت انجام مراحل قانونی در حال تکمیل و ارسال به تعزیرات حکومتی می‌باشند.

این روابط عمومی از تمامی مرغداران و دامداران در شهرستان تقاضا دارد ضمن مراجعه به اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان اشکذر برای تایید واحدشان در سامانه جامع انبار ها نسبت به دریافت آموزش‌های لازم در خصوص چگونگی خرید این نوع نهاده ها و نیز کار با سامانه های موجود اقدام نمایند.