به گزارش اشکذر خبر، به همین منظور کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش های شورای اسلامی شهر یزد با تشکیل جلسه ای، با حضور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، سرپرست مدیریت مخابرات منطقه یزد، سرپرست مدیریت ارتباطات سیار یزد، نماینده ایرانسل و مدیران و روسای سازمان های شهرداری، طرح ساماندهی و تجمیع و زیباسازی […]

به گزارش اشکذر خبر، به همین منظور کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش های شورای اسلامی شهر یزد با تشکیل جلسه ای، با حضور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، سرپرست مدیریت مخابرات منطقه یزد، سرپرست مدیریت ارتباطات سیار یزد، نماینده ایرانسل و مدیران و روسای سازمان های شهرداری، طرح ساماندهی و تجمیع و زیباسازی دکل های مخابراتی را بررسی کرد.

در این جلسه ، مجری طرح ساماندهی دکل های کشور، در گزارشی، نمونه ای از اقدامات انجام شده در شهرهای کیش و مشهد را ارائه داد و گفت:درحال حاضر بیش از ۳۶۰ دکل مخابراتی در یزد وجود دارد و بر اساس این طرح به حدود ۲۰۰ دکل با سازه های زیبا و متناسب با بافت شهر یزد  کاهش خواهد یافت.

در ادامه، زارع، سرپرست مخابرات منطقه یزد، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در اجرای طرح ، اظهار داشت: باید جنبه های فنی موضوع و دغدغه های اپراتورها را مد نظر قرار داد.

در پایان این جلسه، مقرر شد با محوریت مرکز خلاقیت شهرداری یزد ظرف سه هفته، کارگروه داخلی برای انتخاب محل پایلوت طرح و زمان بندی اجرا انجام، و توافقات لازم صورت گیرد و در بازه زمانی تعیین شده از سوی کارگروه مدیریتی استان و مدیران مربوطه مسیر توسعه تعیین گردد.