به گزارش اشکذرخبر،مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد با تاکید به لزوم بهبود فضای سرمایه گذاری و کسب و کار گفت: اطلس سرمایه گذاری و تدوین اعطای مشوق‌های استانی سرمایه گذاری در حال تهیه و تکمیل است. علی نمازی روز سه شنبه در نشست نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری استان […]

به گزارش اشکذرخبر،مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد با تاکید به لزوم بهبود فضای سرمایه گذاری و کسب و کار گفت: اطلس سرمایه گذاری و تدوین اعطای مشوق‌های استانی سرمایه گذاری در حال تهیه و تکمیل است.

علی نمازی روز سه شنبه در نشست نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود فضای کسب و کار  افزود: تلاش برای تسریع و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌های سرمایه گذاری از جمله زمین، شناسایی و تلاش برای رفع قوانین مخل فضای کسب و کار با همکاری بخش خصوصی از جمله اقدام‌های این حوزه است.

وی با قدردانی از تلاش نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه‌گذاری گفت: در خصوص واگذاری زمین به متقاضیان و کاهش مدت زمان واگذاری آن نیز تلاش‌هایی صورت گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی استان یزد،  دغدغه و تلاش اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در زمینه بهبود محیط کسب کار را از دیگر فعالیت‌ها برشمرد و تصریح کرد: در نشست اخیر این شورا، ساز و کار استفاده از ظرفیت‌های هیات مقررات زدایی در استان به منظور بهبود محیط کسب و کار ارائه شد. ‌

نمازی ادامه داد: اعضای شورا دیدگاه‌های خود را در این زمینه ارائه کردند و قرار است کارگروهی تخصصی مقررات زدایی فضای کسب و کار زیرنظر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی فعالیت‌های  خود را در استان آغاز کند.

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان یزد نگاه مسئولان ارشد اجرایی به حوزه های کسب و کار و سرمایه گذاری را خوب ارزیابی کرد.

وی همچنین از شناسایی و تدوین فرصت‌های سرمایه گذاری شهرستان‌های استان و برگزاری نشست با فرمانداران خبر داد و گفت: با توجه به رویکرد استاندار و سیاست‌های استان در این بخش باید تلاش بیشتری در این حوزه صورت گیرد که اقداماتی را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد هم از دستگاه‌های عضو مرکز درخواست کرد تا برنامه‌ها و پیشنهادهای خود در حوزه مشوق‌های سرمایه گذاری را در اختیار این مرکز قرار دهند.

محمد دهقان منشادی افزود: امور اراضی پیشنهادات خود را در خصوص واگذاری زمین به سرمایه گذاران حقیقی و بخش خصوصی هم دیدگاه‌های خود را  در خصوص مقررات زدایی. برای بهبود فضای کسب و کار  به مرکز خدمات سرمایه گذاری ارائه دهد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی از حمایت واحدهای بدحساب گله مند است به همین دلیل در حال تهیه آئین نامه‌ای برای حمایت از واحدهای خوشنام و خوش حساب برای ایجاد انگیزه بیشتر به منظور سرمایه گذاری بیشتر آنها هستیم.

در این جلسه مهدی دهقان منشادی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد هم بر لزوم ایجاد کلینیک بهبود کسب و کار ، صدور مجوزهای سرمایه گذاری بی نام ، تعریف اولویت برای سرمایه گذاران برتر اولویت تجهیز شهرک‌های صنعتی و یا پهنه‌های خاص در مناطق و شهرستان‌های کمتر توسعه یافته را ضروری اعلام کرد.

همچنین مرتضی محمودی، کارشناس اقتصادی و سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و مدیر امور سرمایه مرکز سرمایه‌گذاری یزد با دسته بندی واحدهای نیمه تمام ، تعطیل با تجهیزات کامل و ظرفیت‌های راکد استان اظهار داشت: با توجه به اینکه محدودیت‌های ما زیاد است باید برنامه ریزی جداگانه ای برای ظرفیت‌های موجود و ظرفیت‌های آتی تهیه و مشوق‌هایی نیز برای آنها در بعد ملی و استانی تعریف شود.