به گزارش اشکذرخبر، مجید کارگران بافقی در آیین تکریم رئیس کل سابق دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان یزد، بر استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و نهاد داوری تأکید کرد و افزود: برای تحقق برنامه کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری، استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و نهاد داوری اجتناب ناپذیر است.  وی […]

به گزارش اشکذرخبر، مجید کارگران بافقی در آیین تکریم رئیس کل سابق دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان یزد، بر استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و نهاد داوری تأکید کرد و افزود: برای تحقق برنامه کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری، استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و نهاد داوری اجتناب ناپذیر است.

 وی اظهار داشت: برخی از مسائل نیز که امکان آن وجود دارد تا با نظارت، هشدار و توصیه از تشکیل پرونده در خصوص آنها پیشگیری کرد این کار صورت خواهد گرفت تا با همکاری برخی از سازمان ها و نهادها همچون سازمان بازرسی، اداره کل منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی را رقم زد.

این مقام قضایی، بیان داشت: سامان دهی وضعیت اجرای احکام از دغدغه های مسئولان ارشد قوه قضاییه و استان است که تلاش در این زمینه و سعی در بهبود وضع اجراها از برنامه های بسیار مهم و اثر گذاری است که دنبال خواهد شد.

وی تصریح کرد: ماحصل تلاش مجموعه قضایی در بخش های مختلف اعم از تحقیق در دادسرا و رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر باید در اجرای احکام تجلی نمود پیدا کند؛ شایسته نیست به علت کمبودهایی همچون کمبود نیروی انسانی، احکام به سرعت و دقت اجرا نشود.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد، کاهش جمعیت کیفری با استفاده از احکام جایگزین حبس و همچنین بهره گیری از مراقبت الکترونیک را از دیگر برنامه های خود برشمرد و بیان داشت: از برنامه های جدی ای که باید به آن اهتمام داشت مسئله کاهش جمعیت کیفری است که تدابیری را برای آن با همکاری و تعامل مجموعه قضایی و زندانها برای آن در نظر خواهیم گرفت.

کارگران بافقی دقت بر وضعیت روحی و روانی کارکنان دستگاه قضایی را مهم برشمرد و ابراز داشت: رسیدن به وضع مادی و معنوی کارکنان قضایی و اداری دادگستری از مسائل مهم و اثر گذار در ارتقاء کمی و کیفی خدمت به مردم است که در این موضوع نیز با دستور و پشتیبانی ریاست کل دادگستری استان یزد، برنامه هایی تدوین و پیگیری خواهد شد.

شایان ذکر است در این جلسه، حجت اسدی، رئیس کل سابق دادگاه های عمومی و انقلاب یزد تودیع و مجید کارگران بافقی به این سمت معارفه گردید.