با حضور اقشار مختلف مردم انتخابات ریاست جمهوری در استان یزد برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ با حضور اقشار مختلف مردم انتخابات ریاست جمهوری در استان یزد برگزار شد.

براساس منابع غیر رسمی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۲۳۲ هزار نفر از مردم شهرستان یزد در انتخابات شرکت کرده‌اند.

براساس قانون، افرادی که در محل شعب حاضر باشند، عوامل اجرایی موظف به اخذ آرای آنها هستند به همین دلیل احتمال افزایش تعداد مشارکت کننده در انتخابات در سطح شهرستان یزد وجود دارد.

آمارهای موجود حکایت از افزایش قابل توجه مشارکت مردم تمامی شهرستان‌های استان یزد در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نسبت به دور اول دارد.

عکاس: ابوالفضل زینلی