فرماندار میبد گفت: کارگروه توانمندسازی اقتصادی بنیاد علوی فرصتی است تا درهمه بخش ها طرح ها و برنامه های قابل دفاع را از تسهیلات چهار تا 11 درصد این بنیاد در راستای اشتغال و جهش تولید و اقتصاد برخوردار کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ سید جمال سجادی پور در جلسه کارگروه توانمندسازی اقتصادی بنیاد علوی بر استفاده از ظرفیت های این کارگروه در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، کمیته امدد، بهزیستی و فنی حرفه ای تاکید کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت های بنیاد برکت در راستای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم است گفت: با پای کار آوردن مردم در روستاها و خارج کردن واحدهای تولیدی راکد از وضع موجود می توان اشتغال قابل توجهی را ایجاد و موجب رونق تولید و اقتصاد شد.

سجادی پور قالی بافی، زیلو بافی، خیاطی، مگافارم ها، احصاء چاه های کشاورزی با استفاده از پنل های خورشیدی را از جمله رسته های شغلی خانگی و واحدهای اولویت دار در میبد برشمرد و افزود: باید با اولویت قرار دادن رسته های شغلی خانگی و واحدهای راکد، از تسهیلات کم بهره بنیاد علوی خروجی خوبی را در این بخش ها رقم زد.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم روستاها را به سمت یک محصول ویژه ببریم آن روستا مثلا در زمینه گیاهان دارویی ، نان خشک ، کاربافی ، زیلوبافی یا تولید میوه های خشک و خیاطی می تواند در سطح ملی دیده شود.