به گزارش صبح ساباط؛ پرهزگار بخشدار بخش خضرآباد شهرستان اشکذر طی بازدید میدانی از پروژه های عمرانی روستاهای میل سفید، پناهکوه، خمسیان و دولاب مسائل و مشکلات این پروژه ها بررسی کرد. شایان ذکر است؛ در این بازدید مسئول فنی دهیاری‌های بخش خضرآباد، مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری های بخش خضرآباد و اعضای بزرگوار هیئت […]

به گزارش صبح ساباط؛ پرهزگار بخشدار بخش خضرآباد شهرستان اشکذر طی بازدید میدانی از پروژه های عمرانی روستاهای میل سفید، پناهکوه، خمسیان و دولاب مسائل و مشکلات این پروژه ها بررسی کرد.

شایان ذکر است؛ در این بازدید مسئول فنی دهیاری‌های بخش خضرآباد، مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری های بخش خضرآباد و اعضای بزرگوار هیئت مدیره شرکت تعاونی حضور داشتند.

همچنین در این بازدید در مورد روند انجام پروژه های عمرانی و اولویت بندی پروژه‌های هر روستا وپیگیری شوراها و تسریع در روند پروژه های عمرانی بحث و تبادل نظر و تصمیمات مناسبی اتخاذ گردید.

  • نویسنده : ابوالفضل نمکساب