فرماندارمیبد گفت: خدمات پست بانک، ماشین آلات، تصفیه خانه ، پارک، آموزشگاه و دوربین پلاک خوان از نیازها و مطالبات مردم مناطق روستایی میبد است که باید با توجه به مسئولیت اجتماعی معادن حل شود.

به گزارش صبح ساباط؛ سید جمال سجادی پور فرماندار شهرستان میبد با اشاره به اینکه معادن در قبال مسئولیت های اجتماعی خود باید به مطالبات و نیازهای مناطق روستایی توجه کنند افزود:خدمات پست بانک، ماشین آلات، تصفیه خانه ، پارک، آموزشگاه و دوربین پلاک خوان از نیازها و مطالبات مردم مناطق روستایی میبد است که باید با توجه به مسئولیت اجتماعی معادن حل شود.

سجادی پور با اشاره به مشکل تصفیه خانه سورک گفت: واگذاری تصفیه خانه سورک قرار شد ظرف یک ماه آینده با کمکی که منابع طبیعی و سنگ آهن سورک خواهند داشت انجام و عملیات اجرایی آن آغاز شود.

فرماندار میبد با اشاره به عدم ارائه خدمات پست بانک به دلیل عدم گردش مالی کافی افزود: قرار شد سنگ آهن صدر آباد با ا نتقال حساب خود به پست بانک این مشکلات را برطرف کند.

وی اظهار کرد: دربحث کمربندی ندوشن مقرر شد؛ سنگ آهن صدرآباد و شرکت باربری نسبت به زیرسازی آن از طریق به کارگیری ماشین آلات کمک کنند و ماده ۲۰۳ آن هم از طریق بخشداری و فرمانداری دنبال شود.

سجادی پور خاطرنشان کرد: نیاز های مدرسه سورک از سوی سنگ آهن قبل از راه اندازی آن در مهرماه سال آینده تامین خواهد شد و دروبین پلاک خوان ورودی ندوشن و تکمیل پارک اشنیز هم از محل مسئولیت های اجتماعی معادن به سرانجام خواهد رسید تا بتوانند رضایت مردم را به دنبال داشته باشند.

شایان ذکر است؛ در نشستی با حضور میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل صمت، فرماندار میبد و جمعی از فعالین حوزه معدنی شهرستان میبد، مشکلات این حوزه بررسی و بر مسئولیت اجتماعی معادن تاکید شد.

  • نویسنده : ساناز امامی