نونهالان و نوجوانان بخش خضرآباد با حضور در شورای اداری شهرستان اشکذر ضمن تقدیر از فرماندار شهرستان اشکذر هدیه متفاوت به وی اهدا کردند.

به گزارش صبح ساباط؛ یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ شورای اداری شهرستان اشکذر میزبان نوجوانان بخش خضرآباد بود، نونهالان و نوجوانانی که برای تقدیر از روح‌الله ردائی فرماندار شهرستان اشکذر هم تقدیرنامه و دلنوشته خود را خواندند و هم هدیه متفاوت آنها که تمثال دانش‌آموز شهید محمد امینی از دانش آموزان بخش خضرآباد بود؛ به ایشان اهدا کردند.

این جمع که به ابتکار خود این تقدیر را برنامه‌ریزی کرده بود علت این کار را اینطور ذکر کردند: “علتی که به‌ اینجا آمدیم، خداقوت برای یک کار اساسی و زیربنایی فرهنگی در شهرستان هست؛ بله در کنار تمام فعالیت‌هایی که در زمینه های مختلف عمرانی، فرهنگی و اجتماعی انجام می‌دهید، کار زیربنایی و اساسی فرهنگی که در زمینه‌سازی برای تشییع شهید گمنام پارک بزرگ شهر و تأسیس یادمان این شهید در پارک بوده است رنگ و بوی متفاوتی در بین تمام کارها داشت.”

این نوجوانان در بخش هایی از صحبت خود علت انتخاب عکس یک دانش‌آموز شهید برای اینکار را نیز اینگونه بیان کردند:

“در درجه اول قدمی کوچک برای یکی از امرهای رهبر عزیزمان برداشته باشیم و در درجه دوم قطعا این هدیه شما را بسیار خوشحال خواهد کرد، بله تمثال یکی از شهدای دانش‌آموز بخش خضرآباد یعنی شهید نوجوان محمد امینی را کشیدیم تا این جمله رهبر عزیزمان را مرور کنیم که فرمودند:

“در بین شهدای یزد هزار شهید دانش‌آموز هست اینها را برجسته کنید، اینها را نشان بدهید تا دانش‌آموزِ امروز بفهمد که نسل قبل در این دوره و سنین چه هنر بزرگی انجام داده، چه کار بزرگی انجام داده است.”