گیولاپتو ضمن دیدار با علی باقری رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ گیولا پتو سفیر جدید مجارستان در جمهوری اسلامی ایران در آغاز به کار خود در کشورمان، ضمن دیدار با علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان، رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد