مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد گفت: ۷۰۰ حلقه چاه کشاورزی در استان که معادل ۳۰ درصد از کل چاهها می باشند، به دلیل کاهش توان سفره های آب زیرزمینی کمتر از پروانه مجاز آبدهی دارند.

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد؛ جواد محجوبی مدیرعامل این شرکت در نشست با خبرگان کشاورزی، منابع طبیعی و تعاون روستایی با اعلام این خبر و بیان اینکه مدیریت منابع آب به دست جوامع محلی در زمان های گذشته قدمت طولانی داشته است؛ گفت: با برنامه ریزی و تسهیل گری های مناسب باید مدیریت منابع آب های زیرزمینی در حوزه فعالیت های تصدی گری به تشکل های آب بران واگذار شود.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد همچنین بیان کرد: اگر طرح های تحویل حجمی، اقدامات حفاطتی و مدیریت مصرف آب از سوی مردم انجام پذیرد، بسیار موفق تر خواهد بود.