رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: رانندگان در صورت ارتکاب تخلف حادثه ساز، نمره منفی در سوابق گواهینامه آنان لحاظ خواهد شد.

به گزارش صبح ساباط، سرهنگ مهدی زارع گفت: برابر ماده هفت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورتی که راننده مرتکب یکی از تخلفات حادثه ساز شامل سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، لایی کشی، تجاوز به چپ از محور راه، عبور از چراغ قرمز، عدم رعایت حق تقدم و … شود، ضمن اعمال قانون و جریمه برابر جدول تخلفات رانندگی، نمره منفی در سوابق گواهینامه رانندگی فرد لحاظ خواهد شد.

وی افزود: بر اساس بند اول ماده هفت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنانچه جمع نمرات منفی راننده برای بار اول به ۳۰ نمره منفی برسد، گواهینامه وی به مدت سه ماه ضبط می‌شود و تا سه ماه حق رانندگی ندارد.

رئیس پلیس راهور استان ادامه داد: رانندگانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی کنند در حکم بدون گواهینامه بوده و به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند.

انتهای پیام/