رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان زارچ تصریح کرد: برای تحقق توسعه باید سطح تعاملات دولت و بخش خصوصی را افزایش دهیم. بسترسازی برای این منظور به کمک رویدادها و همایش‌های ملی و بین‌المللی وتوسعه روابط بین صنعتگران وشهرهای کشور اتفاق می‌افتد.

به گزارش صبح ساباط؛ مهدی عسکری اشکذری رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان زارچ تصریح کرد: برای تحقق توسعه باید سطح تعاملات دولت و بخش خصوصی را افزایش دهیم. بسترسازی برای این منظور به کمک رویدادها و همایش‌های ملی و بین‌المللی وتوسعه روابط بین صنعتگران وشهرهای کشور اتفاق می‌افتد.

عسکری اشکذری گفت: بسترسازی برای افزایش سطح تعاملات بین بخش خصوصی و دولت، پیامد اصلی برنامه ریزی جهت رویدادهای، شهری، ملی و بین‌المللی است که درشهرستانها،استانهاو کشور برگزار می‌شوند و در تحقق اهداف توسعه اقتصادی اثرگذارند.

وی در مراسم تقدیر و تشکر از کارگران شرکت کاشی پارمیدا شهرستان زارچ تحقق اهداف توسعه‌ای را در قالب برگزاری رویدادها و همایش‌های اقتصادی و معرفی فرصت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری کشور، ضروری خواند و گفت: نتایج این اقدامات در کوتاه‌مدت مشخص نمی‌شود؛ اما در بلندمدت شاهد بهبودهایی در مسیر توسعه، سرمایه‌گذاری و صادرات شهرستان وشناخت پتانسیلهای توسعه ای شهرستان خواهیم بود.

عسکری اشکذری با اشاره به همایش‌های ایران اکسپو، نمایشگاه های استانی وکشوری وبین المللی که در استان وکشور برگزار شده وخواهد شد تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه‌ها و همایش‌های ملی و بین‌المللی نشان می دهد، که تعامل بخش خصوصی با حاکمیت باید روزبه‌روز افزایش پیدا کند. با بررسی تعدادی از کشورها که شرایط همسانی با ایران داشتند ، نیز میبینیم که به این شرایط توجه ویژه گردیده است، استانداردهای استانی وشهرستانی راباید با دیدگاه بلند مدت نگاه کرد، وبرنامه ریزی کرد.