براساس آخرین آمار منتشر شده، استان یزد به لحاظ «درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی ثبت اشتغال شده در سال ۱۴۰۲» نسبت به «کل ثبت اشتغال های استان» رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.

به گزارش صبح ساباط؛ براساس این آمار تعهد اشتغال استان یزد در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۲۳ هزارو ۹۸۵ نفر بوده که تعداد کل ثبت اشتغال آن ۲۸ هزار و ۲۰۱ نفر و تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی ثبت شده در سامانه رصد اشتغال ۴ هزار و ۸۹۱ نفر بوده است.

براساس این گزارش، متوسط نسبت «درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی ثبت اشتغال شده استان یزد در سال ۱۴۰۲» به «کل ثبت اشتغال های استان» ۱۷٫۳۴ درصد و میانگین کشوری این نسبت، ۱۲٫۱۰ درصد است.
انتهای پیام/