آنخل لوسادا فرناندز سفیر اسپانیا در پایان ماموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران، با وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ آنخل لوسادا فرناندز  سفیر اسپانیا در کشورمان در پایان ماموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران، ضمن حضور در وزارت امور خارجه، با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد.