بي توجهي به استقرار صنایع و واحدهای آلاینده در مناطق حساس آبی باعث تهديد علیه كيفيت منابع آبي مي شود.

به گزارش صبح ساباط به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد؛ غلام نژاد مدير محيط زيست و کیفیت منابع آب شركت سهامي آب منطقه اي يزد گفت: در بعضي از موارد كم توجهي يا بي توجهي به جانمايي ها و يا عدم استفاده از روش مناسب جهت دفع بهداشتی فاضلاب واحدها زمينه ايجاد تهديد عليه كيفيت منابع آبي را فراهم مي كند.

وي به تشريح اقدامات واحد محيط زيست و كيفيت منابع آبي اين شركت در سال گذشته جهت مقابله با تهديدات كيفيت منابع آبي پرداخت و افزود: تاکنون این شرکت اقدام به تعيين و اجراي ۱۲ زون آب شرب براي مناطقي از استان كه تجمع چاه هاي آب شرب در آن مناطق بالا است، نموده است و تعیین و اجرای ۲ زون دیگر نیز در دست اقدام می باشد.

غلام نژاد ابراز كرد: از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این واحد، طراحي ايستگاه هاي پايش كيفيت منابع آب شرب، ايجاد بانك اطلاعاتي به روز براي كليه داده های موجود و ورود آنها به محيط GIS، الزام شهرك هاي صنعتي به رعايت مسائل بهداشتي و بازچرخانی پساب مطابق با استانداردهای زیست محیطی، تعیین و الزام به رعایت حريم كيفي منابع آب با تاكيد بر منابع آب شرب، تهیه نقشه های پهنه بندی کیفیت منابع آب استان و نظارت بر انجام پروژه های تحقیقاتی در راستای بهبود کیفیت آب می باشد.

وي گفت: اجراي برنامه آگاهي رساني براي قشرهاي مختلف جامعه به ويژه دانش آموزان، مشاركت فعال در اجراي برنامه ايمني آب و دريافت گواهينامه هاي متعدد براي اجراي برنامه ايمني آب، معرفی چاه هاي پايش برای تعیین وضعیت آلایندگی صنايع، نظارت بر بازچرخاني پساب و نمونه برداري دوره اي از منابع آب و پساب از ديگر اقدامات اين واحد طی سال گذشته بوده است.