دستگیری حداقل 900 تن در جریان اعتراضات امریکا، به بند کشیده شدن آزادی در این کشور است.

به گزارش صبح ساباط؛ ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اخبار منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی مبنی بر دستگیری حداقل ۹۰۰ نفر از معترضان توسط پلیس آمریکا در جریان اعتراضات دانشجویی در این کشور در حمایت از غزه آن را «به بند کشیده شدن آزادی در آمریکا» خواند.