رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان میبد از محکومیت یک واحد صنفی شیرینی فروشی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش صبح ساباط، محمد نوروزی گفت: پرونده گرانفروشی شیرینی به ارزش ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان میبد رسیدگی شد.
رئیس شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی میبد افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، و اظهارات متهم، اتهام انتسابی را محرز اعلام و نامبرده را به پرداخت ۱۷۳ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
نوروزی گفت: درگشت مشترک تعزیرات حکومتی به همراه بازرسان اتاق اصناف شهرستان میبد این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

انتهای پیام/