دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم گفت: در پی وصول گزارش های مردمی و رصد های اطلاعاتی پزشک قلابی ترک اعتیاد با مقادیر قابل توجهی از قرص های مسکن و کپسول های خالی دارویی شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش صبح ساباط، محمد فیاض فر گفت: در پی وصول گزارش های مردمی و رصد های اطلاعاتی در خصوص فعالیت غیرمجاز در حوزه تولید و توزیع کپسول های موسوم به ترک اعتیاد عوامل شناسایی و دستگیر شدند.
وی اظهار داشت: در این عملیات علاوه بر کشف قریب به چهار هزار عدد قرص متادون، مقادیر قابل توجهی از قرص های مسکن و کپسول های خالی دارویی توسط عوامل انتظامی کشف و ضبط شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم تصریح کرد: متهم بدون هرگونه تحصیلات و دانش مربوطه، با پودر و مخلوط کردن تعدادی قرص از جمله ماده مخدر متادون که وابستگی و اعتیاد شدیدتری از اکثر موادمخدر سنتی و صنعتی دارد، آنها را در کپسول های خالی ریخته و با مبالغ گزاف و در قالب نسخه اقدام به فروش به متقاضیان ترک اعتیاد نموده است.
وی افزود: در همین راستا متهم پس از تفهیم اتهام با قرار تأمین متناسب راهی بازداشتگاه و رابطین وی در سایر شهرستان ها نیز شناسایی شدند.
فیاض فر تصریح کرد: به لحاظ عدم وجود شرایط بهداشتی نگهداری داروها و عدم اطلاع از نوع ترکیبات دارویی، عوارض احتمالی آن در دست بررسی می باشد.

انتهاییام/