قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور علوم انسانی گفت: آیین‌نامه ارتقای علوم انسانی و هنر به‌صورت فصل جداگانه‌ای خواهد بود.

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی وزارت علوم؛ محمدجواد هراتی گفت: موضوع متفاوت بودن رشته‌های علمی همواره مورد توجه اساتید و اهل فن بوده و یکسان در نظر گرفتن شاخصه‌های علمی در علوم انسانی و فنی مهندسی یکی از گلایه‌های همیشگی اساتید است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهتمام ویژه وزیر محترم به این موضوع تلاش می‌شود تا این نقیصه برطرف شود و با قرار گرفتن موضوع علوم انسانی و هنر در فصل جداگانه‌ای، مبحث ارتقای اساتید متناسب با ماهیت این رشته‌ها در نظر گرفته شود.

دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با تلاش‌های فراوانی که از سوی وزارتین علوم و بهداشت صورت گرفت نه تنها فصل علوم انسانی و هنر از سای علوم در آیین‌نامه ارتقا جدا شده است بله برای دیگر رشته‌های علمی نیز جداول متفاوتی متناسب با کاهیت و کارکرد رشته‌ها برای اولین بار در تاریخ وزارت علوم صورت گرفته که به عنوان یک حرمت تحولی در موضوع ارتقا مورد توجه است.

قائم مقام وزیر در علوم انسانی با اشاره موضوع فعالیت هیئت‌های ممیزه در دانشگاه‌های کشور گفت: با توجه به تجربه سه دهه از اجرای‌ آیین‌نامه‌های ارتقای مختلف، آسیب‌شناسی خوبی شیوه اجرای برنامه ارتقا اساتید صورت گرفته است و به نظر می‌رسد تدوین نامه خوب به تنهایی برطرف‌کننده مشکلات ارتقا اساتید نیست بلکه رویکرد هیئت‌های ممیزه نیز بسیار مهم است و علی‌رغم دقت نظر در اغلب هیئت‌های ممیزه برخی وقت‌ها به دلیل متفاوت بودن ماهیت رشته‌ها مشکلاتی اتفاق می‌افتد و برای رفع این مشکل تا حد امکان هیئت‌های ممیزه نیز به‌صورت جداگانه برگزار شوند چرا که اظهار نظر مجموعه مهندسی برای یک مجموعه هنری و یا اظهار نظر مجموعه علوم انسانی برای علوم پایه و بالعکس ممکن است از دقت نظر و اظهار نظر تخصصی کم کند و در آینده تلاش می‌شود در دانشگاه‌هایی که امکان آن فراهم است، هیئت‌های ممیزه تخصصی تشکیل شود تا در ارتقا اساتید دقت بیشتری صورت پذیرد.