پدرام پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گسترش پوشش واکسیناسیون پنوموکوک و روتاویروس در هفته های آینده در مناطق گرمسیری کشور خبر داد.

به گزارش صبح ساباط؛ به نقل از وبدا، پدرام پاک آیین با بیان این که واکسیناسیون با واکسن های یاد شده در چند استان که بیشتر در معرض خطرند، از هفته های آینده آغاز می شود، گفت: امیدواریم با تامین مقدار بیشتری از واکسن های پنوموکوک و روتاویروس که در حال سفارش و تامین اعتبار است، واکسیناسیون به صورت سراسری انجام شود.

پاک آئین افزود: استانهای هدف در فاز بعدی واکسیناسیون روتاویروس، مناطق گرمسیری، جنوبی و جنوب شرقی است و در استانهای جنوبی نیز پوشش واکسیناسیون پنوموکوک گسترش می یابد.

وی با اشاره به تصویب استفاده از این دو واکسن در کمیته ملی واکسیناسیون در سال ۱۳۹۳، یادآور شد: در طول یک دهه گذشته، واکسیناسیون با این دو واکسن انجام نشده بود که این اقدام در دولت مردمی از اواخر سال گذشته و با تامین اعتبارات و واکسن مورد نیاز  از استان هرمزگان آغاز شد.