رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد در جلسه این کمیسیون گفت: مردم قبل از خرید زمین در سطح شهر به شهرداری مراجعه و از طرح تفضیلی و نوع کاربری زمین مطلع شوند تا هنگام ساخت و ساز با جرایم سنگین روبرو نشوند.

به گزارش صبح ساباط؛ فاطمه زارع رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد افزود: شهروندان به دلیل عدم آگاهی و عدم مراجعه به شهرداری هنگام خرید زمین، در زمان ساخت و ساز گاهأ به دلیل کاربری باغ بودن زمین در سال‌های گذشته و قطع درخت آن، با وجود نا آگاهی مالک فعلی، جریمه می شوند و برای ادامه ساخت و ساز باید جریمه اعلام شده پرداخت شود.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات اصلی کمیسیون خدمات، حفظ فضای سبز و باغ ها و گسترش آن‌ها است و شهرداری یزد برخی از باغ های موجود در شهر را از مالکان آن خریداری و برای استفاده مردم اختصاص می دهد چرا که با توجه فضای سبز موجود یزد، گسترش آن و حفظ درختان موجود امری ضروری است.