مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه از احداث شیرخانه و اجرای 500 متر خط انتقال ورودی و خروجی مخزن500 مترمکعبی بخش بهمن این شهرستان خبر داد.

به گزارش صبح ساباط، عظیمی مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه به پیشرفت ۷۰ درصدی عملیات اجرایی تاسیسات شیرخانه این مخزن اشاره کرد و گفت: احداث شیرخانه به منظور وارد مدار کردن مخزن جدید، تنظیم فشار آب و کنترل ورودی و خروجی مخزن ۵۰۰ متر مکعبی انجام گرفته است.

او افزود: اجرای خط انتقال و احداث شیرخانه با اعتباری حدود ۹۰۰ میلیون تومان از منابع داخلی شرکت در حال اجرا است و طی یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.