مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان یزد گفت: هزار و 373 متر از شبکه توزیع آب شهری و روستایی شهرستان تفت اصلاح و بازسازی شود.

برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان یزد گفت: به منظور جلوگیری از هدر رفت آب با توجه به افزایش تعداد حوادث پیش آمده بر اثر فرسودگی شبکه آب و همچنین تغییر قطر لوله به دلیل افزایش مصرف آب، هزار و ۳۷۳ متر از شبکه توزیع آب شهرستان تفت در سال گذشته تعویض و بازسازی شد.

او همچنین از اصلاح ۱۰۰ متر خط انتقال آب این شهرستان با لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلی متری خبر داد و افزود: در اثر سیل سال گذشته مسیر خط انتقال این لوله تخریب شده و احتمال خسارت و قطعی آب وجود داشت به همین منظور پس از اصلاح و لوله گذاری با بتن ریزی مستحکم شد.

انتهای پیام/

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد آبفای استان یزد بر مدیریت مصرف و توزیع عادلانه آب تاکید کرد و اظهار داشت: ۲ هزار ۹۰۰ متر مرمت آسفالت مسیر حوادث و بازسازی لوله، ۲۳ مورد حمل و نصب شیر فلکه جدید، ۳۱ مورد استاندارد سازی انشعابات قدیمی و فرسوده و سه مورد جابجایی کنتور مشترکین از دیگر اقدامات انجام شده این امور در سال گذشته جهت کاهش هدر رفت آب است.