دبیر ستاد توسعه فناوری های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: دو برنامه قطعی ستاد در سال جاری، توسعه صادرات و همچنین توسعه زیرساخت های مالی با جلب مشارکت مردمی است.

به گزارش صبح ساباط به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری؛ نشست فعالان زیست بوم صنایع خلاق با حضور فعالان این زیست بوم در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد.

مسعود حسنلو دبیر ستاد توسعه فناوری های فرهنگی و نرم با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست اظهار کرد: جلسه هم فکری و هم اندیشی فعالان زیست بوم صنایع خلاق در ابتدای سال شکل گرفت تا هم فرصتی برای ترسیم مسیر ستاد در سال جاری باشد و هم نظرات فعالان زیست بوم در خصوص اقدامات ستاد در سال گذشته مورد بررسی قرار بگیرد و راهنمای راه ما در سال جاری باشد.

وی با اشاره به دیدگاه های مطرح شده توسط فعالان حوزه های مختلف زیست بوم صنایع خلاق در این جلسه گفت: بیشتر نکات ناظر به زیرساخت مشارکت های مردمی در بحث رشد اقتصادی کشور و به صورت خاص نقش صنایع خلاق در این رشد اقتصادی بود. یکی از مسائل مهم و جدی که می تواند زمینه رشد مشارکت مردمی اقتصادی را فراهم کند، بستر صنایع خلاق است.

دبیر ستاد فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به برنامه های ستاد در سال جاری خاطرنشان کرد: دو برنامه قطعی ستاد، توسعه صادرات و توسعه زیرساخت های مالی است که زیرساخت های مالی قطعا با مشارکت مردمی می تواند توسعه پیدا کند. با توجه به شعار امسال می‌توان امیدوار بود که بحث مشارکت مردم در تقویت زیرساخت‌های مالی بهتر از گذشته محقق خواهد شد. البته این برنامه ها باید در قالب یک فرایند دنبال شود و با خلق یک نقطه و تجربه تثبیت نمی شود؛ تلاش ما این است که در نمایشگاه های مهم و مرتبط با صنایع خلاق در جهان حضور داشته باشیم و بتوانیم ارتباط اکوسیستم خلاق با آن کشور را تثبیت کنیم که این فرایند منجر به تجربه صادارتی پایدار شود.

گفتنی است، در این نشست در خصوص اصل مشارکت مردمی در لایه حکمرانی، نرم افزار مشارکت مردمی در ذهن تصمیم ساز ‌و تصمیم گیران، استفاده از ظرفیت های حلقه های میانه شامل بازیگران بزرگ و بازیگران کوچک، خروجی استارتاپ های اصلی خانه های خلاق در یک برنامه ۱۰۰ استارتاپی و حمایت واقعی، نگاهی به بازار صنایع خلاق از صادرات و بازار بین المللی، امکان سنجی بازاریابی صادراتی صنایع خلاق در سطح منطقه ای و بین المللی و ضرورت بازتولید گفتمان و زبان ارتباط با مردم بحث و تبادل نظر شد.