صنعت برق کشور تلاش برای به حداقل رساندن ناترازی برق را در سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داد، تلاش‌هایی که در تمامی حوزه‌ها اعم از توسعه ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی، سیکل ترکیبی و انواع تجدیدپذیرها پیش‌بینی شده است.

به گزارش صبح ساباط به نقل از وزارت نیرو؛ میزان ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲به عدد ۹۲ هزار و ۵۵ مگاوات رسید که نسبت به سال ۱۴۰۱ بالغ بر۱.۴ درصد افزایش داشته است. در این بین میزان ظرفیت نیروگاه‌های گازی کشور با ۳.۱ درصد افزایش به رقم ۲۳ هزار ۳۳۰ مگاوات رسید که ۲۵.۳ درصد از کل ظرفیت تولید نیروگاهی کشور را شامل می‌شود.

با توجه به این اعداد و ارقام افزایش بهره‌وری و ظرفیت تولید نیروگاهی در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد، به همین دلیل برنامه‌ها و اهداف این بخش بسیار حائز اهمیت است.

افزایش ظرفیت از طریق تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیروگاهی، افزایش کارایی و رفع محدودیت‌های تولید نیروگاه‌های حرارتی و جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده، برنامه‌ریزی برای احداث و بهره‌برداری از حداقل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید توسط صنایع بزرگ و بهره‌برداری از ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با احداث و رویکرد افزایش بازدهی از اهم برنامه‌های این حوزه است.

در سال ۱۴۰۲ افزایش ۲۰۰۰ مگاوات توان عملی و رفع محدودیت نیروگاه‌های بخار، اخذ مصوبه ۲۰۰۰ مگاوات احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک توسط صنایع با استفاده از ساز و کار تهاتر انرژی که تاکنون ظرفیت ۳۱۴۲.۷ مگاوات در ۵۲ ساختگاه پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر را دریافت کرده‌اند را شاهد بودیم.

همچنین احداث و بهره‌برداری از ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی بعد از اخذ مصوبه وزیر نیرو با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که تاکنون ۲۰۷۳ مگاوات از ۴۰۰۰ مگاوات در دست احداث است، دیگر عملکرد مهم سال گذشته بوده است.

از طرفی اخذ مصوبه احداث نیروگاه‌های بادی در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید هم از دیگر دستاوردهای سال ۱۴۰۲ بوده است.

بنا بر این گزارش مقرر شده است برای سال جدید، بهره‌برداری از ۱۱ هزارو ۷۲۵ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی شامل ۲۵۹۶ مگاوات نیروگاه حرارتی بزرگ و مقیاس متوسط و ۹هزارو ۱۲۹ مگاوات نیروگاه‌های بخش صنایع صورت گیرد. همچنین مناقصه برای  احداث نیروگاه‌های بادی صورت پذیرد تا جذب سرمایه در این بخش نیز انجام شده و توسعه  تا این انرژی پاک بیش از پیش گسترش یابد.

با این دست اقدامات امید است ناترازی در صنعت برق کشور از بین رفته و شاهد رشد و تعالی این صنعت  نسبت به ادوار گذشته باشیم تا با مهیا شدن زیرساخت‌ها این صنعت برای سرمایه‌گذاران جذابیت بیشتری داشته باشد.