جانشین رئیس ستاد تسهیلات نوروزی استان در شانزدهمين جلسه کارگروه کاهش تصادفات جاده‌ای استان گفت: از امروز تا پایان ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ جهت کاهش تصادفات، تردد موتور سیکلت در تمامی محورهای برونشهری استان یزد ممنوع شد.

به گزارش صبح ساباط؛ محمد جواد ابوالحسینی جانشین رئیس ستاد تسهیلات نوروزی استان یزد در شانزدهمين جلسه کارگروه کاهش تصادفات جاده‌ای استان گفت: از امروز تا پایان ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ جهت کاهش تصادفات، تردد موتور سیکلت در تمامی محورهای برونشهری استان یزد ممنوع شد.

ابوالحسینی در ادامه افزود: فرمانداران حضور و فعالیت موثر ايستگاه های نوروزگاهی جهت توقف مسافران نوروزی برای رفع خواب آلودگی و کاهش تصادفات رصد و پایش کنند

شایان ذکر است؛ شانزدهمين جلسه کارگروه کاهش تصادفات جاده‌ای استان صبح امروز ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جانشین رئیس ستاد تسهیلات نوروزی استان و با حضور سایر اعضا در محل دفتر معاونت عمرانی برگزار گردید.