معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به هدف گذاری برای ارتقای جایگاه علمی کشورمان در حوزه تحقیقات علوم پزشکی در برنامه هفتم توسعه، گفت: سرانه سالانه مقالات نمایه شده در پایگاه های استنادی بین المللی به ازای هر یک نفر از اعضای هیات علمی در حال حاضر ۲ است که باید به ۴.۵ افزایش یابد.

به گزارش صبح ساباط؛ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به حضور ۸ دانشگاه علوم پزشکی در نظام های رتبه بندی معتبر بین المللی با رتبه کمتر از ۵۰۰ دنیا، گفت: تعداد دانشگاه ها تا پایان برنامه هفتم توسعه باید به حداقل ۱۳ دانشگاه برسد.

وی با اشاره به حمایت های جدی دولت از شرکت های دانش بنیان، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تعداد شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت در ابتدای دولت مردمی حدود ۷۰۰ بود که در حال حاضر به یک هزار و ۴۴۴ شرکت رسیده و روند آن رو به رشد است.