معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه پرستاران، گفت: تدوین پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران در دست تدوین است.

به گزارش صبح ساباط؛ عباس عبادی گفت: به دنبال منویات مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه پرستاران و دستور رییس جمهور مبنی بر پیگیری مطالبات این قشر زحمتکش، پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران تدوین می شود.

وی افزود: پیش نویس این لایحه در محورهای “مشوق های آموزشی، جبران مالی خدمات پرستاری، جذب و استخدام و تامین نیروی انسانی، رفاهی و انگیزشی، ارتقای جایگاه و کرامت معنوی پرستاران” با مشارکت همه ذینفعان  در دست تدوین است.

عبادی خاطرنشان کرد: این لایحه پس از بررسی در کارگروهی متشکل از وزیر بهداشت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستیار پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی ریاست جمهور، جهت طرح و تصویب در هیات وزیران ارجاع خواهد شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت تصریح کرد: تدوین این لایحه گامی مهم در جهت حمایت از حقوق پرستاران و ارتقای جایگاه این قشر فداکار در نظام سلامت کشور محسوب می شود و انتظار می رود با تصویب این لایحه، شاهد بهبود کیفیت زندگی و کاری پرستاران و افزایش انگیزه و رضایت شغلی آنها و در جهت ارتقای سلامت مردم باشیم.