دبیر کمیسیون رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل یزد گفت: همزمان با رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل ونقل در این زمینه، به تخلفات رانندگان و مالکین متخلف از ضوابط سالن اعلام بار نیز رسیدگی و با آن بر طبق قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، سید محمد طباطبائی نیا از برگزاری جلسه کمیسیون فوق العاده رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقلی خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع رعایت ضوابط سالن اعلام بار و نوبت دهی در پایانه بار یزد و در راستای حفظ حقوق جامعه هدف، کمیسیون رسیدگی به تخلفات به صورت مستمر برگزار می شود.

دبیر کمیسیون رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل، افزود: در جلسه امروز محمد رستگاری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان که ریاست جلسه را بر عهده داشت، بر رعایت ضوابط سالن اعلام بار توسط کلیه شرکت های حمل و نقل مشمول ضوابط سالن تأکید و مقرر شد برخورد قانونی لازم با شرکت های متخلف در این زمینه با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.

طباطبائی نیا خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفاتی که در کمیسیون مذکور رسیدگی می شود مربوط به تخلفات انضباطی شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر و همچنین حوزه ایمنی می باشد.

وی یادآور شد: همزمان با رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل ونقل در این زمینه، به تخلفات رانندگان و مالکین متخلف از ضوابط سالن اعلام بار نیز رسیدگی و با آن بر طبق قانون برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/