شورای ملّی ثبت میراث طبیعی کشور ۴۲ اثر را واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملّی تشخیص داد که درخت کهنسال انجیر بنگالی چابهار هم جزو آن است.

به گزارش صبح ساباط به نقل از وزارت میراث فرهنگی؛ جدیدترین جلسه شورای ملی ثبت میراث طبیعی کشور با پیشنهاد ثبت پرونده‌های میراث طبیعی ۱۰ استان کشور در اداره کل ثبت و حریم آثار برگزار شد و از ۵۰ پرونده پیشنهادی مطرح شده ۴۲ اثر واجد ارزش ثبت تشخص داده شدند.

از بین این آثار واجد ارزش ۲۷ اثر جزء درختان کهنسال ارزشمند کشور هستند که به مناسبت آغاز هفته درختکاری و در روز درختکاری، برای درج در فهرست میراث طبیعی ملی کشور توسط شورای ملی ثبت واجد ارزش ثبت شناخته شدند.

در بین این آثار ثبت شده یک درخت کهنسال انجیر بنگالی (لول، لیل) کوپانسر شهرستان چابهار به عنوان دومین درخت کهنسال کشور، بزرگترین مساحت تاج پوشش را با ۱۱۵۰ متر مربع به خود اختصاص داده که یک رکورد ارزشمند در بین درختان کهنسال کشوری است.