براساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، چهارمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور اعضای کارگروه برگزار گردید.

بهه گزارش صبح ساباط؛ در چهارمین نشست کارگروه مدیریت پسماند استان که به ریاست محمد جواد ابوالحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و اعضای این کارگروه برگزار شد؛ گزارشی در خصوص وضعیت مدیریت پسماند در شهرداری زارچ، اقدامات سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد، وضعیت فراخوان واگذاری سایت پسماندهای صنعتی و ویژه استان و مدیریت پسماندهای کارخانه شیشه اردکان توسط دستگاه های مربوطه ارائه گردید.

در ادامه نیز سایر اعضا به بحث و تبادل نظر در خصوص تاکید برتفکیک از مبدا پسماندهای عادی، تاکید بر تشکیل جلسات کارگروه به صورت منظم و مستمر و تهیه برنامه تفصیلی طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان یزد پرداختند.