معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد با اشاره به عرصه گسترده خدمات بهزیستی، اظهار داشت: می توان با قرارهای تعلیق تعقیب و احکام جایگزین حبس، بخشی از خدمات مورد نیاز این مجموعه را جلب کرد.

به گزارش صبح ساباط، حمیدرضا جلیلی در حاشیه بازدید معاونین دادستان و دادیاران اظهار نظر دادسرای یزد از موسسه خیریه کودکان آسمانی، افزود:‌ بهزیستی می تواند یک لیست کامل از خدمات مورد نیاز خویش را جهت صدور قرارهای تعلیق و احکام جایگزین به دادسرا و دادگستری ارسال کند تا مقام های قضایی به وقت ضرورت و در چاچوب قانون، از آن استفاده نمایند.
وی ضمن تقدیر از عملکرد خوب و رسیدگی کامل مجموعه کودکان آسمانی از کودکان معلول، بی سرپرست و بد سرپرست، تصریح کرد: حضور مقام های قضایی در این مکان ها و برگزاری جلسات مشترک، می تواند تصمیمات و دستورات آنان را در پرونده های مرتبط، غنی تر و کاربردی تر سازد.
این مقام قضایی، گستردگی و تنوع خدمات بهزیستی را یادآور شد و بیان داشت: اکثرحوزه های مورد خدمات بهزیستی، مثل کودکان کار، کودک آزاری، سالمند آزاری، کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست، معتادین متجاهر و… یک ارتباط با دستگاه قضایی هم دارد که این امر باعث پیوند دو مجموعه می شود.
وی بر آموزش مبانی حقوقی مرتبط با خدمات اجتماعی بهزیستی تأکید کرد و گفت:‌ بعضا برخی از مشکلات و تعارضات فی مابین دادسرا و بهزیستی ناشی از جهل به قانون و عدم اشراف به مقررات مرتبط است که باید با تدوین یک سند آموزشی، همه موارد را طی دوره های مختلف برای کارمندان مرتبط آموزش داد.
شایان ذکر است در این بازدید، معاونین دادستان، قضات تحقیق مرتبط با امور اجتماعی و قضات اظهار نظر حضور داشتند و از قسمت های مختلف موسسه خیریه کودکان آسمانی بازدید کردند.

انتهای پیام/