اتصال مجدد درگاه تخصصی صدور مجوز آموزش و پرورش به درگاه ملی مجوزها پس از 3 ماه تاخیر برقرار شده است.

به گزارش صبح ساباط به نقل از شادا؛ پس از اتصال مجدد درگاه آموزش و پرورش به درگاه ملی مجوزها این امکان برای متقاضیان فعالیت در این حوزه کسب و کار فراهم شد که مجددا بتوانند مجوز دریافت کنند.گفتنی است؛ مجوزهای آموزش و پرورش شامل تاسیس و فعالیت مرکز غیردولتی، تاسیس و فعالیت مدرسه غیردولتی، تاسیس مدرسه بزرگسال غیردولتی و تاسیس مدرسه آموزش از راه دور غیردولتی می باشد.براساس حکم ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، باید همه مجوزهای کاغذی تا پایان سال ۱۴۰۲ به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) تبدیل شوند.

امکان تبدیل غیرحضوری و رایگان مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از طریق درگاه ملی مجوزها برای صاحبان کسب و کار از دی ماه ۱۴۰۲ مهیا و عملیات تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا آغاز شده است.