هرگونه واگذاری (فروش) کدملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو، تخلف است.

به گزارش صبح ساباط، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه این اقدام وجاهت قانونی ندارد، اعلام کرد: با توجه به اخبار منتشر شده در فضای مجازی درباره خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین وسیله ضمن تاکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کدملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر خودرو، تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.