وزیر کشور، سازمان ثبت احوال را یکی از پایه های اصلی انتخابات برشمرد که در همه مراحل آن نقش کلیدی و اساسی دارد و گفت: فناوری لازم برای تشخیص و تطبیق هویت با توجه به عرصه‌های جدیدی چون هوش مصنوعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

به گزارش صبح ساباط به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور؛ احمد وحیدی در مراسم رونمایی از سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان (هدا) و طرح ثبت الکترونیکی ولادت نوزاد و طرح مشترک‌سازی چاپ و صدور شناسنامه این مطلب را مطرح کرد.

وی افزود: با پیشرفت فناوری و پیچیده ترشدن سیستم ها، احراز هویت هم سخت تر می‌شود. سیستم‌های پیچیده زمینه فرار از احراز هویت واقعی را هم فراهم و مشکلاتی را برای مردم فراهم می‌سازند.

وزیر کشور با اشاره به سه نوع احراز هویت حقیقی، حقوقی یا ترکیب آن‌ها، اظهار کرد: با پیشرفت علم، هرآنچه که به احراز هویت کمک می کند هم باید پیشرفت داشته باشد.

وحیدی با بیان اینکه احراز هویت شخصی یکی از وظایف دامنه دار سازمان ثبت احوال است، تاکید کرد: احراز هویت حقوقی باید با احراز هویت شخصی و حقیقی تلفیق شود که یکی از مشکلات فعلی است.

وی تصریح کرد: مساله ترکیب استقرار این داده ها هم اهمیت دارد. کارهای ارزشمندی در این زمینه انجام شده است اما هنوز کافی نیست و باید دنبال شود.

وزیر کشور سامانه صدور هوشمند شناسنامه را کار ارزشمندی دانست که موجب افزایش بهره‌وری می‌شود و گفت: دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز و تامین اطلاعات لازم دستگاه‌ها در حوزه احراز هویت باید دنبال شود.

سازمان ثبت احوال کشور در راستای تحقق سازمان هوشمند و در جهت کاهش جعل گواهی‌های ولادت کاهش هزینه‌های ناشی از چاپ گواهی‌های فیزیکی و جلوگیری از امکان خطای کاربر در ورود اطلاعات اقدام به ایجاد سرویس سرویس بر خط دریافت اطلاعات گواهی ولادت با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کرده است تا اطلاعات متولدین به صورت برخط به سازمان ثبت احوال ارسال شود.

متقاضی ثبت ولادت به واسطه ایجاد بستر لازم برای صدور هوشمند شناسنامه نوزاد می‌تواند با ورود به پنجره سهیم و انتخاب خدمات مورد نظر و سپس وارد کردن کد رهگیری اطلاعات خود اقدام کند.این اطلاعات به محض تایید به صورت هوشمند به کارتابل واحد ثبتی مربوط ارجاع و فرایند صدور شناسنامه ارسال و به نشانی متقاضی طی خواهد شد .

به منظور سهولت شهروندان در تعیین نام نیز سامانه تعاملی نام در درگاه سهیم قرار گرفته که والدین ضمن استفاده از امکان مشاوره بر خط می‌تواند بر اساس جنسیت، دسته‌بندی‌ها ،مشاهده معانی نام، ریشه نام‌ها و … به جستجو و انتخاب نام مد نظر بپردازد.