شایعه کناره گیری سیدرضا موسوی نیا مهمترین رقیب انتخاباتی رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اندیمشک تکذیب شد.

صبح ساباط – اندیمشک؛ یک فعال رسانه ای نزدیک به سیدرضا موسوی نیا اصلی ترین رقیب انتخاباتی رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در اندیمشک شایعه کناره گیری ایشان از کاندیداتوری را تکذیب کرد.

وی گفت: متاسفانه در ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان اندیمشک به دلیل عدم وجود رسانه های معتبر و وابستگی برخی از صفحات و پایگاه های خبری به جریان خاص و تغذیه گردانندگان این صفحات شایعات متعددی پیرامون رقبای اصلی نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی در اذهان عمومی جامعه منتشر می شود تا میزان اقبال عمومی به وجود آمده نسبت به شخص مورد نظر کاهش یافته و با ایجاد شک و تردید میان طرفداران وی آراء خاکستری و شناور به طرف جریان تولید کننده شایعه حرکت نماید و با تاسف بیشتر، کمبود سواد رسانه ای در میان برخی اقشار جامعه نیز مزید بر علت می گردد.

این فعال رسانه ای ضمن اعلام حضور قدرتمند دکتر سیدرضا موسوی نیا را در انتخابات آتی گفت: ایشان با هدف خدمت به مردم و تغییر وضعیت موجود در شهرستان، همه سابقه خود را وارد میدان کرده و در صحنه انتخابات خواهد بود و به هیچ عنوان نباید به شایعات مطرح شده اهمیت داد.