استاندار یزد در نشست شورای مسکن استان، بر تسریع در روند اجرای زیرساخت های پروژه های نهضت ملی مسکن شهرستان ها و پیگیری شبانه روزی مسائل مربوط به آن ها تاکید کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ نشست شورای مسکن به ریاست استاندار و به منظور بررسی آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن  شهرستان های خاتم و اشکذر برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست، بر تسریع در روند اجرای زیرساخت های پروژه های نهضت ملی مسکن شهرستان ها و پیگیری شبانه روزی مسائل مربوط به آن ها در زمینه آماده سازی و تامین زیرساخت ها تاکید کرد.