وزیر نیرو: صنایع اصفهان، یزد و کرمان تا پایان امسال باید مصارف خود را از آب شرب جدا کنند.

به گزارش صبح ساباط؛  محرابیان گفت: صنایعی که در اصفهان، یزد و کرمان تا امروز از آب سطحی استفاده می‌کردند تا پایان امسال باید مصارف خود را از شرب جدا کنند.

وی تاکید کرد: عدالت، شفافیت و قانون‌گرایی، سه اصل مهمی است که باید در برنامه‌های مدیریت منابع آب مورد توجه باشد.

وزیر نیرو تصریح کرد: اگر روی منابع آب مدیریت نکنیم، امکان مدیریت دریا‌ها نیز وجود ندارد و امروز با افتخار و شجاعت بیان می‌کنیم که زاینده رود شرایطی دارد که می‌توانیم منابع را با استفاده از سیستم و متناسب با جدول مدیریت کنیم.

محرابیان با بیان اینکه رشد جمعیت، رشد صنعت، تولید و اشتغال واقعیت است، تصریح کرد: معنای مطالبه آب، رشد کشور و ایجاد اشتغال است و باید تلاش کنیم با مدیریت، اجرای پروژه‌ها و روش‌های مختلف پاسخگوی نیاز مردم باشیم، باید انتظاراتمان را با منابع تنظیم کنیم.